+385 40 868 133 ured@svetimartin-zupa.hr

KAPELA SVETE MARGARETE U KAPELŠČAKU

KAPELA SVETE MARGARETE U KAPELŠČAKU

Kapela Sv. Margarete na Kapelščaku izgrađena je od cigle 1775. g. na mjestu nekadašnje drvene. Nalazi na brežuljku među starinskim drevnim klijetima, okružena drvećem. Građena je za župnika Martina Horvata. Lađa završava trostraničnim svetištem, do kojega  se nalazi mala sakristija, a na suprotnoj strani svetišta nalazi se portik natkriven krovićem na dvije vode povrh kojega se izdiže mali zvonik. Zidani tornjić spominje se 1779. g. U kapeli je kao rijetko gdje sačuvan sav inventar. Kapela ima tri oltara: na glavnom se nalazi kasnobarokna slika sv. Margarete.

Oltare sv. Florijana i sv. Nikole kao i mramoriziranu propovjedaonicu s klasicističkim motovima dao je podići župnik  Josip Horvat početkom 19. stoljeća. Vrlo je vrijedan drveni polikromirani kipić Majke Božje s Isusom na glavnom oltaru (visok 54 cm), koji pripada ranogotičkoj plastici.

kapela Sv. Margarete u Kapelščaku - glavni oltar Sv. Margarete

 IMG_0189

kapela Sv. Margarete u Kapelščaku - oltar Sv. Nikole biskupa