+385 40 868 133 ured@svetimartin-zupa.hr

ODLUKA O KAPITALNOJ DONACIJI ŽUPI SV. MARTINA BISKUPA

Dodano : 09.03.2023

ODLUKA O KAPITALNOJ DONACIJI ŽUPI SV. MARTINA BISKUPA

 

Članak 1.

Ovom Odlukom odobrava se isplata kapitalne donacije Župi Sv. Martina biskupa (Trg Svetog Martina 1, 40313 Sveti Martin na Muri) u iznosu od 10.000,00 EUR, odnosno 75.345,00 KN (prema fiksnom tečaju konverzije 1EUR=7,53450KN) za obnovu župnog dvora u Svetom Martinu na Muri.

Članak 2.

Sredstva kapitalne donacije iz članka 1. ove Odluke isplatit će se Župi Sv. Martina biskupa, temeljem zamolbe za financijsku pomoć za troškove obnove župnog dvora u naselju Sveti Martin na Muri, KLASA: 053-01/23-01/01, URBROJ: 2019-17-02-23-1, od dana 03.02.2023. godine.

Članak 3.

Sredstva kapitalne donacije u iznosu iz članka 1. ove Odluke isplatit će se iz Proračuna Općine Sveti Martin za 2023. godinu na žiro račun Župe Sv. Martin na Muri.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije.


Pročitajte još

Poziv na proslavu 25. obljetnice beatifikacije bl. Alojzija Stepinca

Draga braćo svećenici, draga braćo i sestre, blaženi kardinal Alojzije Stepinac, zagrebački nadbiskup, koji je trpio do smrti iz ljubavi prema Bogu, Crkvi i svome hrvatskom narodu, već 25 godina na osobit je način prisutan na putu života Crkve kao zagovornik,...

Sveta Misa povodom početka nove školske 2023./2024. godine

Svake godine prije početka škole u župnoj crkvi, sakupljamo se na Svetoj Misi, kako bi molili za darove Duha Svetoga. Ove godine služena je Sveta Misa 03. rujna 2023. povodom početka nove školske godine 2023./2024. I ove godine okupio se velik broj djece, roditelja...