+385 40 868 133 ured@svetimartin-zupa.hr

ODLUKA O KAPITALNOJ DONACIJI ŽUPI SV. MARTINA BISKUPA

Dodano : 09.03.2023

ODLUKA O KAPITALNOJ DONACIJI ŽUPI SV. MARTINA BISKUPA

 

Članak 1.

Ovom Odlukom odobrava se isplata kapitalne donacije Župi Sv. Martina biskupa (Trg Svetog Martina 1, 40313 Sveti Martin na Muri) u iznosu od 10.000,00 EUR, odnosno 75.345,00 KN (prema fiksnom tečaju konverzije 1EUR=7,53450KN) za obnovu župnog dvora u Svetom Martinu na Muri.

Članak 2.

Sredstva kapitalne donacije iz članka 1. ove Odluke isplatit će se Župi Sv. Martina biskupa, temeljem zamolbe za financijsku pomoć za troškove obnove župnog dvora u naselju Sveti Martin na Muri, KLASA: 053-01/23-01/01, URBROJ: 2019-17-02-23-1, od dana 03.02.2023. godine.

Članak 3.

Sredstva kapitalne donacije u iznosu iz članka 1. ove Odluke isplatit će se iz Proračuna Općine Sveti Martin za 2023. godinu na žiro račun Župe Sv. Martin na Muri.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije.


Pročitajte još

Krizmanički tečaj u župi

U petak 17.3. započeo je krizmanički tečaj u župi u Svetom Martinu na Muri. Animatori su se okupili u velikoj dvorani nešto ranije kako bi pripremili sve što je potrebno a tamo im se pridružio vlč. Krunoslav Sajko, a u njihovom susretu osjetila se radost i...

Održan Križni put 2023. godine

Župa Svetog Martina biskupa svake godine organizira križni put po cijeloj župi. Pobožnost križnog puta stavlja vjernicima, ali i drugim ljudima na srce razmišljanje o smislu žrtve, ljubavi i života želeći podsjetiti da je i sam Bog imao svoj križni put, ali da je...