+385 40 868 133 ured@svetimartin-zupa.hr

PISMO VARAŽDINSKOG BISKUPA BOŽE RADOŠA O BISKUPIJSKOJ RAZINI SINODSKOG HODA

Dodano : 04.12.2021

Draga braćo i sestre u Kristu!

„Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!“ (Lk 3, 4b). Ivanov glas, koji je nekoć odzvanjao jordanskom dolinom, odjekuje danas našim zajednicama i upućuje nam poziv na ispravljanje životnih puteva; da izravnamo doline i brda samodostatnosti, kako bismo vidjeli dalje od sebe i našli put na kojemu nam Gospodin prilazi.

Svjetlo za pripravljanje i traženje puta dao nam je papa Franjo i 10. listopada ove godine euharistijskim slavljem započeo sinodski hod pod naslovom „Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo – sudjelovanje – poslanje“. Prihvaćajući papin poziv, pridružili smo se zajedničkom hodu cijele Crkve i 17. listopada misnim slavljem u našoj katedrali započeli biskupijsku razinu sinodskog hoda. Sinoda (syn + hodos), pojam iz predaje Crkve, označava zajednički hod svih koji slijede Isusa i koje Isus poziva da ga slijede (usp. Vademecum, 14.). Oni dijele radosti i nade, žalosti i tjeskobe vlastitih životnih stvarnosti (usp. GS 1) te sudjeluju u Isusovom poslanju – naviještanju Radosne vijesti.

Približavamo se proslavi 25. obljetnice utemeljenja naše Biskupije i u sinodskom hodu nalazimo priliku osvrnuti se na prijeđeni put. Molitvom, razmatranjem riječi Božje, slavljenjem sakramenata i iskrenim susretima s braćom i sestrama, osluškujemo poticaje Duha Svetoga da bismo bili više zajedno i odvažni svjedoci Božje ljubavi i milosrđa.
Pozivam sve vas, braćo svećenici i đakoni, redovnici i redovnice, vjeroučitelji i odgojiteljice u vjeri, majke i očevi, bake i djedovi, mladi i stari, svi Kristovi vjernici laici, da se pridružite sinodskom hodu i utvrđivanju puta vjere naših župnih zajednica i naše Biskupije. Uključimo i one na rubu, koji žive u siromaštvu, koji rijetko ili nikada ne prakticiraju svoju vjeru (usp. Vademecum, str. 14). Na osobit način u taj hod krenut ćemo Druge nedjelje došašća (5. prosinca) Molitvom za sinodu. Tu ćemo molitvu moliti svake nedjelje na kraju misnog slavlja, nakon popričesne molitve. Potičem vas da ju ponesete i u svoje obitelji kako bi postala dio vaše osobne i obiteljske molitve.

Tijekom korizme sljedeće godine u našim će se župnim zajednicama održati više susreta – sinodskih savjetovanja – pod vodstvom župnika, koordinatora i župnog tima za sinodski hod. Župnik će izabrati župnog koordinatora i njegovo/njezino ime javiti Biskupijskom povjerenstvu za sinodski hod do 22. prosinca 2021. godine. Nadalje, u drugoj polovici siječnja nadolazeće godine održat će se pripremni susreti za župnike i koordinatore. Sinodski susreti pojedinih vjerničkih skupina održat će se i na biskupijskoj razini.

Ohrabrujem i potičem sve vas, braćo i sestre, da sudjelujete u tim susretima – darujući svoje vrijeme i sposobnosti te dijeleći razmišljanja i iskustva za dobro i napredak Crkve.

Već se sada radujem vašoj otvorenosti za sudjelovanje u zajedničkom hodu i zahvaljujem na molitvenoj podršci.  Na sve zazivam Božji blagoslov i pozdravljam vas u Gospodinu!
U Varaždinu na blagdan sv. Andrije apostola, 30. studenoga 2021.

 

+ Bože Radoš, v. r.
varaždinski biskup

Stojimo pred tobom, Duše Sveti,
sabrani u tvoje ime.
 
Povjeravamo se samo tebi da nas vodiš:
nastani se u srcima našim,
pokaži nam put kojim nam je ići
i nauči nas njime pravo hoditi.
 
Slabi smo i grješni,
ali ti nas čuvaj da ne budemo nositelji nesklada.
Ne dopusti da nas neznanje odvede na pogrješan put
i da površnost ravna našim djelima.
 
Udijeli nam da u tebi pronađemo mjesto jedinstva
kako bismo zajedno kročili prema vječnomu životu,
ne udaljujući se nikada od puta istine
ni od onoga što je ispravno.
 
Za sve to molimo tebe,
koji djeluješ na svakome mjestu i u svakome vremenu,
u zajedništvu s Ocem i Sinom,
u vijeke vjekova. Amen.

Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje 

Božja Crkva je sazvana na sinodski hod. Ovaj svjetski poziv svim vjernicima, koji je uputio papa Franjo, prva je faza XVI. redovite opće skupštine Biskupske sinode, čija je tema Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje.

Riječ sinoda sastavljena je od dviju grčkih riječi syn što znači: jedni s drugima, zajedno i hodós  što znači: put. Sinoda želi propitati naš zajednički hod (sinodalnost) kroz zajedničko osluškivanje onoga što nam Gospodin govori u svojoj Riječi te u međusobnom slušanju koje može biti izvoran doživljaj razlučivanja Duha Svetoga koji vodi nas – Crkvu – na povijesnom putu na kojem smo pozvani biti hodočasnici i misionari.

U biskupijskoj etapi sinodskog procesa središnji dio su savjetovanja odnosno osluškivanja unutar rasprava koja će se odvijati u župama. Na sudjelovanje u savjetovanjima (susretima i raspravama) smo pozvani svi po krštenju, ali u savjetovanja se može uključiti svatko bez obzira na vjersku pripadnost, a koji želi pomoći Crkvi na njenom putu traženja onoga što je dobro i istinito.

Hod sinodskom stazom je izazov jer nužno u sebi uključuje spremnost na obnovu naših mentaliteta i crkvenih struktura kako bi živjeli Božji poziv za Crkvu u sadašnjem trenutku, stoga je on također i ponuda Božje milosti (kairos).


Sinoda 2021. – 2023.

Za sinodalnu Crkvu

zajedništvo / sudjelovanje / poslanje

 

 

Smjernice za sudjelovanje u sinodskom hodu

 

Svim vjernicima mjesnih Crkava papa Franjo je uputio poziv na sinodski hod – sudjelovanje u prvoj fazi XVI. redovite opće skupštine Biskupske sinode kojoj je naslov: Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo / sudjelovanje / poslanje. Sinodski hod je prilika da se razmotri cjelokupni život (hod, put) Crkve, biskupije, župne zajednice.

Postoje razne okolnosti u kojima želimo čuti jedni druge, tražimo savjet, pomoć, riječ ohrabrenja, utjehe, a također smo pozvani jedni druge opomenuti, prekoriti, pozvati na obraćenje. Svi smo svjesni činjenice da jedni drugima želimo postaviti mnoga i razna pitanja, izraziti svoje želje i potrebu za sasvim običnim razgovorom, a od svega toga malo je ostvareno, počesto zbog toga jer „nemam vremena“, volje, hrabrosti…

 

Razlozi sudjelovanja na sinodskom hodu:

 • slušanjem, dijalogom i razlučivanjem (suglasje s djelatnom Božjom voljom), ponovno otkriti sinodalnu narav Crkve (slušati Boga kako bismo s njim čuli vapaj njegova naroda; slušati njegov narod dok ne dođemo u suglasje s voljom na koju nas Bog poziva).
 • ponizno zajedničko učenje i prihvaćanje Božjega poziva da budemo Crkva u trećem tisućljeću kakvom nas Gospodin želi (obnovljena Duhom Svetim i zajedničkim slušanjem onoga što nam Bog ima reći)
 • prihvaćanje pastoralnoga obraćenja (snagom Duha i svjetlom riječi Božje tražiti nove putove) poradi plodonosnijega evangelizacijskoga poslanja.

 

Ključni pojmovi sinodskog procesa traženja Božje volje: (dublje) zajedništvo, (potpunije) sudjelovanje i (plodonosnije) poslanje:

 • zajednica Kristovih vjernika, učvršćena riječju Božjom i svetim sakramentima, svjedoči Božju ljubav cijeloj ljudskoj obitelji posebice onima koji žive na duhovnim, društvenim, gospodarskim, političkim, zemljopisnim i egzistencijalnim periferijama naše mjesne Crkve, naših župa, cjelokupnog društva.

 

Imam(o) li volje i hrabrosti krenuti sinodalnim putem?

Ako je odgovor: „Imam(o)!“, tada možemo:

nadahnuti ljude da sanjaju Crkvu kakva smo pozvani biti, omogućiti da procvjetaju nadanja, pobuditi povjerenje, vidati rane, tkati nove i dublje odnose, učiti jedni od drugih, graditi mostove, prosvjetljivati pameti, ugrijati srca, obnoviti snagu naših ruku za naše zajedničko poslanje, obnoviti svoje mentalitete i crkvene strukture.

 

 

 

Tko je pozvan sudjelovati?

svi kršteni: živi glas Božjega naroda (svećenici, redovnici, redovnice, očevi, majke, obitelji, zajednice vjernika, djeca, mladi, samci, vjenčani parovi, starije osobe…)

 • ne zanemariti: osobe s invaliditetom, siromašne, katolike koji rijetko ili nikada ne prakticiraju svoju vjeru, izbjeglice, migranti…; čuti i one koji su prestali prakticirati vjeru, ljude drugih vjerskih tradicija i konfesija, ljude bez vjere…; nitko, bez obzira na vjersku pripadnost ne bi smio biti isključen iz mogućnosti dijeljenja vlastitih stavova i iskustava u mjeri u kojoj želi pomoći Crkvi na njezinom sinodskom putu traženja onog što je dobro i istinito.

 

Na kojim su razinama predviđeni susreti?

 • ponajprije na župnoj razini (omogućiti sudjelovanje što većem broju župljana)
 • na biskupijskoj razini pojedine vjerničke skupine (svećenici, redovnici i redovnice, vjeroučitelji, odgojiteljice u vjeri, biskupijski uredi i povjerenstava, predstavnici različitih društvenih djelatnosti…)

 

Tko su voditelji sinodalnog – zajedničkog – hoda?

 • na razini biskupije: biskup, povjerenik i biskupijski sinodski tim
 • na razini župe: župnik, koordinator i župni tim
  • župnik – usmjerava tijek susreta prema materijalima koji će biti dostavljeni, okuplja vjernike i potiče ih na sudjelovanje i molitvu, molitvom prati sinodski proces;
  • neka koordinatora krasi: duhovno zrela osoba, prirodni suradnik, učinkoviti komunikator, iskustvo rada na suradničkim inicijativama, poniznost u radu s timom, otvorenost u radu s drugima
  • ime koordinatora treba dostaviti do 22. prosinca 2021. godine na sinoda@biskupija-varazdinska.hr ili na adresu Ordinarijata; uz ime i prezime koordinatora pošaljite njegovu/njezinu e-mail adresu i broj mobitela
  • Biskupijski sinodski tim će tijekom druge polovice siječnja 2022. godine održati pripremni susret sa župnicima i koordinatorima

 

Koji su bitni elementi sinodskih susreta?

 • molitva Stojimo pred Tobom, Duše Sveti
 • razmatranje (slušanje) riječi Božje
 • deset tematskih skupina kao polazište za razgovor
  • tijekom siječnja 2022. bit će pripremljeni materijali za susrete koje će svaki od sudionika dobiti

 

Kada će se susreti održati?

 • tijekom korizme 2022.
 • susrete treba zapisnički pratiti ili uz odobrenje nazočnih snimati susret i potom sastaviti zapisnik koji će sadržavati sve intervente (pitanja i odgovore) sudionika, a zapisniku se mogu priložiti pisana mišljenja, sastavci (vlastita životna priča ili sastavak potaknut svetopisamskim tekstom), likovna i književna ostvarenja, pa čak i scensko djelo
 • odgovore dostaviti u Biskupski ordinarijat (Biskupijsko povjerenstvo za sinodski hod, Pavlinska 4, Varaždin) – do 15. svibnja 2022.

 

Učvršćenje u vjeri!

 • Vjera se javlja uvijek kada su ljudi vrjednovani: kad se njihova molba čuje, kad im se pomaže u njihovoj teškoći, kada se cijeni njihova raspoloživost, kada je njihovo dostojanstvo potvrđeno Božjim pogledom i obnovljeno unutar zajednice.

 

Pročitajte još

Hodočašće u Mariju Bistricu 2024.

U subotu, 22. lipnja 2024., župljani Župe Sveti Martin na Muri krenuli su na tradicionalno hodočašće u Mariju Bistricu. Ovo hodočašće, koje se održava svake godine, privuklo je veliki broj vjernika iz svih krajeva naše župe, koji su se okupili kako bi zajednički...

Čestijancu proslavljeno proštenje svetog Antuna Padovanskoga

U nedjelju, 16. lipnja u Čestijancu je proslavljeno proštenje sv. Antuna Padovanskoga. Misno slavlje je predvodio vlć. Mladen Gorupić. Prije završnog blagoslova župnik je uputio riječi zahvale svim okupljenim. Poslije misnog slavlja bilo je prigodno druženje uz...