+385 40 868 133 ured@svetimartin-zupa.hr

REZIDBA VINOVE LOZE U ŽUPNOM VINOGRADU

Dodano : 23.02.2019

REZIDBA VINOVE LOZE U ŽUPNOM VINOGRADU

U srijedu 20. veljače u župnom vinogradu u Gradiščaku bila je rezidba vinove loze.
Hvala svima koji su pomagali u rezidbi. Neka Božja milost i ljubav bude nagrada za svako dobro djelo.
Kaže nam Isus Krist: »Ja sam trs istinski, a moj je Otac vinogradar. On odsijeca svaku lozu na meni koja ne donosi roda, a svaku koja donosi rod On čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni, i ja u vama. Kao što loza ne može donositi roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. (Iv 15, 1-4)

 

Pročitajte još