+385 40 868 133 ured@svetimartin-zupa.hr

Sv.Ženidba

SAKRAMENAT ŽENIDBE

zenidba

Krist Gospodin uzdigao je na dostojanstvo sakramenta ženidbeni savez među krštenima, kojim muška osoba i ženska osoba međusobno uspostavljaju zajednicu svega života po svojoj naravi usmjerenu k dobru supruga te rađanju i odgajanju potomstva.

Kako se sklapa ženidba? Ženidba se sklapa privolom ugovornih stranaka, što znači voljom da se uzajamno i neopozivo daruju, da bi živjeli u savezu vjerne i plodne ljubavi. Budući da ženidbom bračni drugovi stupaju u jedno javno stanje života u crkvi, prikladno je da sklapanje ženidbe bude javno, u okviru liturgijskog slavlja, u nazočnosti svećenika (ili ovlaštenog predstavnika Crkve), svjedoka i vjerničke zajednice.

Kakav je to sakramenat? Po naravi ženidba je bitno jedinstvena, nerazrješiva i otvorena plodnosti. Mnogoženstvo je nespojivo s jedinstvom ženidbe; razvod rastavlja ono što je Bog sjedinio; odbacivanje plodnosti lišava bračni život njegova “najdragocijenijeg dara”, djeteta.

Može li se ženidba sklopiti više puta? Novi brak rastavljenih, dok još živi zakoniti supružnik, protivi se Božjem naumu i zakonu, kako ih je Krist učio. Oni nisu od Crkve odijeljeni, ali ne smiju primiti svetu pričest. Svoj će kršćanski život živjeti osobito odgajajući djecu u vjeri.

Važno za ženidbu !
zaručnik i zaručnica trebaju sami i slobodno odlučiti o vjenčanju
valja se javiti svom župniku (bilo kod zaručnika ili zaručnice) šest mjeseci prije sklapanja ženidbe
proći zaručnički tečaj
pribaviti valjane dokumente (o tome obaviještava dotični župnik)
župnik vrši postupak za ženidbu prilikom čega se utvrđuju svi detalji
župnik sam zaručnike uvodi u bit samog obreda i potiče ih na sakramenat pokore i pomirenja kao i njihove svjedoke, roditelje, rodbinu i ostale.
za sakramentalno valjano sklopljenu ženidbu nema rastave, može se eventualno ženidba poništiti, ali da bi se to izbjeglo valja postupak za ženidbu obaviti savjesno i točno