+385 40 868 133 ured@svetimartin-zupa.hr

SVETI MARTIN BISKUP

SVETI MARTIN BISKUPIMG_0015

Sv. Martin rodio se 316 godine u Sabariji, današnji Szombathely u Mađarskoj. Kad mu je bilo 15 godina otac ga je upisao u vojničku školu, ali ni u strogoj vojsci Martin nije izbjegavao molitvu. Odlikovao se i velikim djelima milosrđa. Tako jednom vidio jednog siromaha, ali više nije imao novaca jer je putem već bio sve podijelio. Izvukao je iz svojih korica mač te je odsjekao pola svojeg vojničkog plašta i dao siromahu da se zaogrne jer je bila zima.

sveti Martin biksupSlijedeće noći imao je Martin viđenje kako Spasitelj Isus Krist stoji zaogrnut sa tim pola plašta. I ubrzo iza toga Martin se je dao krstiti i povukao se u pustinju. Nakon toga vratio su u Panoniju i tamo se njegova majka tada dala krstiti kao i njegovi rođaci. Kad je grad Tours ostao bez biskupa došli su mu reći da izliječi jednog bolesnika, a taj bolesnik bila je biskupija u Toursu, jer je bila bez biskupa.
Prihvatio je tu službu ali uz veliko nagovaranje, jer je htio ostati i dalje skroman i nezapažen. I zbog toga je i ako biskup živio u samostanu blizu grada i odatle je propovijedao vjeru i odlazio među ljude. Kao biskup dao se je na širenje vjere među galima. umro je u bolesti pripravljen sakramentima 397. Sahranjen je u stolnoj crkvi u Toursu u Francuskoj. Biskup je bio 27 godina.
Na slikama se pojavljuje kao Vojnik koji daje plašt siromahu, a također se pojavljuje kao biskup sa štapom i pored njega guska. Legenda govori da je to zbog toga što nije htio prihvatiti biskupsku službu te se sakrio ali su ga guske odale po svojem gagatanju te su ga pronašli.