Župno pastoralno vijeće

ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE

Župno pastoralno vijeće savjetodavno je tijelo župnika (usp. kan. 536 § 1-2) koje u skladu s krsnim poslanjem svih vjernika i sviješću suodgovornosti planira, promiče i usklađuje pastoralnu djelatnost u župi na području navještanja Božje riječi (kerigma), bogoslužja (liturgia) i dobrotvornosti (diakonia).
Župno pastoralno vijeće razmatra sva pitanja povezana s vjerskim životom i pastoralnim djelovanjem u župi, pripravlja prijedloge i zaključke te vodi brigu o njihovu provođenju.

Župno pastoralno vijeće prilikom prisege

U nedjelju 1. lipnja 2014. godine održana je po prvi put svečana prisega Župnog pastoralnog vijeća. Novi saziv broji 19 članova. Do 2014. godine Župno pastoralno vijeće se preporučivalo, a od 2014. godine po dekretu našeg biskupa mons. Josipa Mrzljaka Župno pastoralno vijeće obavezno je u svakoj župi.

Prije nove svečane prisege župnik je svakog vijećnika pozvao imenom te mu dao svečanu prisegu i dekret kojim je biskup potvrdio Župno pastoralno vijeće, a svaki se član Župnog pastoralnog vijeća potpisao u župnu Spomenicu.

Vijećnik Mijo Karlovčec                                            Vijećnik Mirko Stojko


Članovi Župnog pastoralnog vijeća su:

1. RADOVAN SRŠA – GRADIŠČAK
2. IGNAC SAKAČ – BREZOVEC
3. MIRKO STOJKO – HLAPIČINA
4. MIJO KARLOVČEC – SV. MARTIN NA MURI
5. MARIJAN HORVAT – JUROVEC
6. BRANKO POLANEC – ŽABNIK
7. MIJO KRAJAČIĆ – GRKAVEŠČAK
8. MATEJA KLEMENČIĆ – SV. MARTIN NA MURI
9. ZVONKO STOJKO – GORNJI KONCOVČAK
10. VALENTINA BOGDAN – ČESTIJANEC
11. ZVONKO ZADRAVEC – KAPELŠČAK
12. ZLATKO POSEL – VRHOVLJAN
13. BRANKO PERČIĆ – VRHOVLJAN
14. ZDRAVKO KUTNJAK – KAPELŠČAK
15. KATARINA ŠAJNOVIĆ – HLAPIČINA
16. BOŽIDAR REŠETAR – SV. MARTIN NA MURI
17. BOŽIDAR FRANČIĆ – KANTOR
18. LJILJANA HOZJAN – VJEROUČITELJICA
19. DARINKA KARLOVČEC – VRHOVLJAN

TAJNIŠTVO ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA:

Mladen Gorupić, župnik
Valentina Bogdan, zapisničar
Branko Polanec
Zdravko Kutnjak

Župno pastoralno vijeće sastaje se više puta tijekom godine, a prije sastanka tajništvo dogovara dnevni red.

Osim redovitih sastanaka članovi se druže na duhovnim obnovama, izletima, po potrebi pomažu župniku i župi na razne načine.

Uz Župno pastoralno vijeće djeluje i Župno ekonomsko vijeće koje vodi brigu o financijskom poslovanju.

Članovi Župnog ekonomskog vijeća su: Radovan Srša, Mijo Krajačić, Mirko Stojko, Ignac Sakač, Zvonko Zadravec, Mijo Karlovčec i Branko Polanec.

Skip to content